MED-banner-landingspagezondertekst.jpg

Wenst u informatie of hebt u een klacht omrtent de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt?

Wij zijn aansprakelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, zoals uw naam, adres, enz... Wij verbinden ons ertoe elke klacht op het vlak van privacy snel te behandelen en hebben dan ook procedures om doeltreffend te kunnen reageren op elk probleem dat u meldt.

 

We zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen, nadat we u hebben meegedeeld hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben. We zullen uw persoonsgegevens aanpassen indien blijkt dat ze foutief, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend zijn, rekeninghoudend met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

  

Voor inzage in uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden. Nadien overhandigen wij u een kopie van de gegevens die wij gebruiken.

Voor elke volgende kopie waar u om vraagt, mogen wij een redelijke vergoeding voor administratieve kosten vragen.

 

Lees hier onze privacy verklaring.